Rīgas Valda Zālīša sākumskola

 

                 

       Gadu simteņu garā darba laikā skola, kas nu jau vairāk kā 23 gadus oficiāli nes rakstnieka un kādreizējā skolas direktora Valda Zālīša vārdu, daudziem jo daudziem ir sniegusi pirmo prāta un pirmo sirds izglītību, likdama pamatus tālākai attīstībai, no kuras jāizaugt gaišai, dziļai cilvēcībai. Skola skolēnam ir ne tikai zināšanu sniedzēja, bet arī vērtību orientācijas un kultūrā pastāvošo ideju paudēja. To novērtē katrs, kas reiz bijis vai joprojām ir saistīts ar Rīgas Valda Zālīša sākumskolu, proti, katrs, kas pieder pie lielās Zālīša skolas saimes.

SKOLAS VĪZIJA

Uz skolēna dzīves vajadzībām orientēta skola

SKOLAS MISIJA

Veidot patstāvīgi domājošas un radošas personības, kas veicinās Latvijas attīstību

SKOLAS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Paaugstināt mācību stundu efektivitāti, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un informācijas tehnoloģijas

 

 

 

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free