Izrāde "Čipa un Nikas piedzīvojumi"

19.01.2017, 16:49

   Kad Čipam un Nikai apnika čiept sieru un skatīties TV, viņi nolēma izdarīt kaut ko pa īstam aizraujošu...

   Šī bija jautra izrāde bērniem, kurā izrādes varoņi pelēns Čips un pelīte Nika iesaistīja mazos skatītājus. Kopā ar skolēniem Čips un Nika devās aizraujošā ceļojumā, iesaistot bērnus burvīgajā spēļu, pasaku un triku pasaulē.

   Izrādes noslēgumā pelēni pacienāja skolēnus un skolotājas ar gardajiem BALTAIS biezpiena sieriņiem!

   Uz tikšanos aprīlī!

Tikšanās ar Romualdu Ražuku

19.01.2017, 16:22

1991.gads. Janvāris. Barikāžu laiks.

   Romualds Ražuks: “Trīs Atmodas gadi bija neparasti bagāti ar dažādiem lieliem un maziem notikumiem, taču par Trešās atmodas apogeju, augstāko tās virsotni, pelnīti tiek uzskatīts Barikāžu laiks – 1991.gada janvāra un augusta notikumi, kad izšķīrās Latvijas neatkarības liktenis. 1991.gada barikāžu aizstāvji brauca aizstāvēt Latviju uz Rīgu praktiski no visiem mūsu valsts novadiem.”

   Arī mūsu skolā šī diena netiek aizmirsta. Daudzas klases dodas uz muzejiem, kopīgi skatās pieejamos informatīvos video materiālus un piedalās atceres pasākumos.

   Par godu šim atceres laikam trešdien mūsu skolā ciemojās Romualds Ražuks - ar saviem atmiņu stāstiem par janvāra barikāžu notikumiem. Bijušais Barikāžu laika Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs, tagadējais Saeimas deputāts, dalījās atmiņās gan par to laiku, gan pieminēja cilvēkus, ar kuriem būts kopā un kuri gājuši bojā, aizstāvot mūsu valsts neatkarību.

    Paldies Ražuka kungam par patiesu un izjustu stāstījumu!

  

Iznācis jaunais PĻĀPIŅA numurs

16.01.2017, 17:20

Visu žurnāla saturu var apskatīt un izlasīt šeit

Burtiņu svētki 1.klasēm

16.01.2017, 13:29

POPIELA

16.01.2017, 13:09

Trešdien skolā notika "POPIELA - IZKLAUSIES REDZĒTS" pasākums! Vairāku klašu skolēni bija sagatavojuši interesantus priekšnesumus, attēlojot gan mūsu pašmāju mūziķus, gan arī ārzemju iemīļotos māksliniekus.

LIELS PALDIES skolas ēdnīcas "Daily" vadītājai Natālijai par sagatavotajām pārsteiguma balvām - gardām piparkūkām un atspirdzinošiem dzērieniem visiem dalībniekiem! 

Pasākuma noslēgumā skolēni guva pozitīvas emocijas deju virpulī - DISKOTĒKĀ!

Uz tikšanos!

Seminārs skolotājiem

09.01.2017, 17:14

   Brīvlaikā, kamēr aiz loga puteņoja un stindzināja aukstums, mūsu skolas pedagogi nāca kopā, lai apgūtu jaunas prasmes seminārā, ko, trīs grupās, vadīja Eiropas dabaszinātņu un matemātikas skolotāju SCIENTIX vēstniece Latvijā Biruta Pjalkovska projekta “Efektīva mācību stunda” ietvaros.

   Tas ir RIIMC projektu konkursa „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” atbalstīts un finansēts projekts, kura mērķis ir sniegt skolas pedagogiem atbalstu un pilnveidot zināšanas un izpratni skolas stratēģiskā mērķa sasniegšanai.

   Projekts norisinās vairākos posmos. Tā uzdevumi ir papildināt skolotāju zināšanas par mācību stundas organizēšanu pēc “apvērstās klases” principa, kā arī attīstīt pedagogu prasmi mācību stundās sniegt atgriezenisko saiti katram skolēnam.

   Projekta noslēguma posmā pedagogi vēros un analizēs viens otra vadītās mācību stundas, tādējādi smeļoties idejas, vairojot zināšanas un uzlabojot mācību darbu. 

24.12.2016, 08:33